Books

Explanatory Model Analysis

Explore, Explain, and Examine Predictive Models. With examples in R and Python

Przemysław Biecek, Tomasz Burzykowski

Chapman and Hall/CRC, New York (2021)

Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych

Essays on the art of data visualisation

Przemysław Biecek

University of Warsaw Press (2016)

Analiza danych z programem R. Modele liniowe z efektami stałymi, losowymi i mieszanymi

Data analysis in R. Linear models with fixed, random and mixed effects

Przemysław Biecek

Polish Scientific Publishers PWN (2013)